VN

☂️‼️今夜は雨と嵐のため、500k以上の注文を購入する場合は、izum freeshipはオンラインで注文します。今日... [Instagram[Izumi Manager]]

23/5/2024
☂️‼️今夜は雨と嵐のため、500k以上の注文を購入する場合は、izum freeshipはオンラインで注文します。今日のみです。

‼️2024 年 6 月 23 日に終了‼️

Order here 🔽

https://order.capichiapp.com/vi/restaurant/1191

🌸🌸🌸

☂️‼️今夜は雨と嵐のため、500k以上の注文を購入する場合は、izum freeshipはオンラインで注文します。今日のみです。

‼️2024 年 6 月 23 日に終了‼️

Order here 🔽

https://order.capichiapp.com/vi/restaurant/1191
Nguồn liên kết: Instagram[Izumi Manager]
※ Tin tức này được tự động phân phối bởi RSS.
Vui lòng tham khảo nguồn liên kết khi văn bản không được hiển thị tốt hoặc bị cắt.
TEL:098-7788-786

CALENDERLịch

  • 06/2024
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

CATEGORYChuyên mục

NEWTin tức

Quay lại TOP


TOP