Tiếng Việt & English below ⬇️ 👨‍👩‍👦‍👦👶もうすぐ子供の日になります。今から... [Instagram[Izumi Manager]]

4/5/2024
Tiếng Việt & English below ⬇️
👨‍👩‍👦‍👦👶もうすぐ子供の日になります。今から5日/5月までご予約を取れます。よろしくお願いします🤲 

直接ご注文こちら⬇️
https://order.capichiapp.com/vi/restaurant/1191

—————————

👨‍👩‍👦‍👦👶Children's Day is coming up soon. Reservations can be made from now until the 5th/May. Thank you🤲
.
Order directly here⬇️
https://order.capichiapp.com/vi/restaurant/1191

—————————

👨‍👩‍👦‍👦👶Ngày thiếu nhi đang đến gần rồi. Bạn có thể đặt hảnh từ nay đến ngày 5/5. Cảm ơn bạn trước 🤲
.
Đặt hàng trực tiếp tại đây ⬇️
https://order.capichiapp.com/vi/restaurant/1191
Nguồn liên kết: Instagram[Izumi Manager]
※ Tin tức này được tự động phân phối bởi RSS.
Vui lòng tham khảo nguồn liên kết khi văn bản không được hiển thị tốt hoặc bị cắt.
TEL:098-7788-786

CALENDERLịch

  • 05/2024
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

CATEGORYChuyên mục

NEWTin tức

Quay lại TOP


TOP